m ri – Một người phụ nữ vĩ đại! I Ông ta nói trang phục dân tộc

Tôi cảm thấy chính tôi cũng là một mạnh thường quân tích cực.

Tôi làm ra vẻ một người Kítôgiáo nhân từ. r Vâng, nàng đã phác thảo một trang phục dân tộc phưolig án làm cơ sỏ sáng lập một tố chức trang phục dân tộc . Nàng sẽ viện trơ taiĩi mươi triệu đôla.

m ri
– Một người phụ nữ vĩ đại! I Ông ta nói. – Nước Kenya là tình yêu lớn của nàng. Tôi tôn trọng nhiệt tĩnh của vợ tôi. Nàng rộng lượng lắm. – Văn bản ký chưa?
– Tôi không rõ.

Không loại trừ khả náng là văn bản đó đã nằm trong tay những nhà chức trách hữu quan. – Sô tiền viện trợ cho Kenya chắc chắn là có ghi
trong di chúc của bà Landler. Ị
– Ong làm tôi kinh khiếp vối cái câu ông nói. Di chúc, có nghĩa là chết.

Ỏng đừng có chôn vớ tôi vội!. – Tôi văn hóa việt nam rất văn hóa việt nam ân hận, thưa ông Landler. Tôi không muốn làm ông buồn. Nhưng biết sao được. Những câu thâm vấn, nó làm một bộ phận nghề nghiệp của chúng tôi.

Ong kết hôn từ. – Một năm rưõi nay. – Vậy mà không biết nguyện vọng của bà Landler? Bà ấy trang phục dân tộc thái không bộc lộ vối trang phục dân tộc thái ông à? Chúng ta ai rồi chẳng phải.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment