Chụp ảnh kỷ yếu cùng các hot The Face

Hiệu quả. Bên cạnh đó nhà irường còn nghiên cứu và thực hiện xuất sắc giai đoạn I đề án: ‘Thí nghiệm công nghệ thông tin Chụp ảnh kỷ yếu  trong nhà trường” cua Sở Giáo dục 1 Đào tạo Hà Nội giao cho trường.

Để mớ rộng việc nghiên cứu và ứug dụng công nghệ tin học vào bài giảng, nhà trường đã liên kết với với trung tâm phần mềm F-SOFT và Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ FPT. Điều đáng mừng là đóng đảo cán bộ giáo viên nhà trường đã nhiệt tình hướng ứng và là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện đề tài: “úng dụng tin học vào thiết kế bài giảng”. Qua đó nhờ có sự tìm tòi, say mê nên nhiều giáo viên đã tự thiết kế được phần mềm dạy học trên máy vi tính. Việc làm đó đã tạo được hứng thú học tập cho học sinh và hiệu quả giờ dạy được nâng cao hon.

Cũng qua trao đổi, cô giáo Kim Ngăn II cho tôi biết trường trung học cơ sớ Trưng Vương là đơn vị đáu tiên trong khối trung học cơ sở của thành phố Hà Nội tiến hành hợp tác quốc tế về giáo dục. Trường đã kết nghĩa với các trường như Vibyskoỉan I Thuỵ Điến, trường Garbli của Pháp. Hàng năm nhà trường đã tổ chức cho giáo viên, học sinh đi Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  học tập. trao đổi kinh nghiệm và thực hành ngoại ngữ tại các nước Anh, Pháp và Thuỵ Điển.

Ở trong nước, nhà trường đã mớ rộng Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  quan hệ kết nghĩa với nhiều trường bạn để học tập. trao đổi kinh nghiệm như: Trường Hổng Bàng 1 Hải Phòng, trường trung học cơ sở Hoà An 1 thị trấn Nước Hai 1 Cao Bằng, trường Vĩnh Trại Lạng Sơn và trường Trần Can – Điện Biên…

Khống chỉ tích cực hoạt động trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, thầy và trò trường trung học cơ sở Trưng Vương còn luôn đi đầu trona việc tham gia các hoạt động xã hội văn hoá thể thao nhất là hoạt động từ thiện.

Đặt chén nước xuống bàn cô giáo hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Ngân cười vui và nói:

You might also like …

Post Comment